30/06/2017

El Consell Permanent de la Conferència Nacional dels Bisbes de Brasil – CNBB, reunit a Brasília-DF, els dies 20 a 22 de juny de 2017, manifesta el seu total suport i solidaritat al Consell Indigenista Missioner (CIMI) davant de les infundades i injustes acusacions que va rebre de la Comissió Parlamentària d'Interrogatori denominada CPI de la Funai i Incra, conclosa l'últim mes de maig. La CNBB repudia l'informe d'aquesta Comissió que indicia més d'un centenar de persones: líders indígenes, antropòlegs, procuradors de la república i aliats de la causa indígena, entre ells, missioners del CIMI.

 

Creat fa 45 anys, el CIMI s'inspira en els principis de l'Evangeli. Per això, es posa al costat dels pobles indígenes, defensant la seva vida, la seva dignitat, els seus drets i col·laborant amb la seva lluita per justícia, en el respecte a la seva història i a la seva cultura. L'acusació  de missioners del CIMI és una evident temptativa d'intimidar aquesta institució tan important per als indígenes, i de confondre l'opinió pública sobre els drets dels pobles originaris.

 

En el seu llarg procés, la CPI va desconsiderar desenes de requeriments d'alguns dels seus membres, no va escoltar al CIMI i a altres institucions citades en l'informe, mostrant-se, així, parcial, unilateral i antidemocràtica. Va revelar, d'aquesta forma, l'abús de la força del poder polític i econòmic en la defensa dels interessos dels qui desitja a tot cost inviabilizar la demarcació de les terres indígenes i quilombolas, en un enfrontament a la Constitució Federal. Són inadmissibles iniciatives com l'establiment del marc temporal, la mercantilització i la legalització de l'explotació de terres indígenes per no indis, ferint el precepte constitucional de l'usdefruit exclusiu i permanent atorgat als pobles.

 

Crida l'atenció que l'augment de la violència en el camp coincideixi amb

el període de funcionament de la CPI de la Funai i Incra. Segons dades de la

Comissió Pastoral de la Terra (CPT), en el  2016 van ser registrats 61 assassinats en conflictes en el camp, un augment del 22% en relació a 2015.

Les atrocitats ocorregudes en Colniza (MT) i Pau de Arco (PA) van elevar per

40 el nombre d'assassinats en el camp, només en aquest primer semestre de 2017. Portades endavant, les proposicions de la CPI poden agreujar encara més aquests conflictes. Cal que els parlamentaris considerin això al votar qualsevol qüestió que tingui incidència en la vida dels pobles indígenes i les altres poblacions del camp.

 

S'ha de tenir  en compte, a més a més, que les proposicions de la CPI s'insereixen en el mateix context de reformes proposades pel govern, especialment les laborals i de jubilació, privilegiant el capital en detriment de les  millores socials. Aquests canvis apunten cap al camí de l'exclusió social i de la infravaloració als drets conquerits amb molta lluita pels treballadors i treballadores.

 

Al col·locar-se en la defensa de la vida dels pobles indígenes, al costat del CIMI i dels missioners, la CNBB ho fa amb la convicció que el “servei pastoral a la vida plena dels pobles indígenes exigeix que anunciem Jesús Crist i la Bona Nova del Regne de Déu, denunciem les situacions de pecat, les estructures de mort, la violència i les injustícies internes i externes ” (Document de Aparecida , 95) que amenacen els primers habitants d'aquesta Terra de Santa Creu.

 

El Déu de la justícia i de la misericòrdia il·lumini el CIMI i vingui en auxili dels nostres germans i germanes indígenes, quilombolas i treballadors i treballadores del camp, la vida dels quals confiem a la protecció de La nostra Senyora Aparecida , Mare de Déu i Patrona  de Brasil.

 

Brasília, 22 de juny de 2017.

 

 

24/03/2017

TROBADA 2017

Diumenge 2 d'abril
Escola Drassanes
Nou de Sant Francesc 11-13
(al costat de la plaça reial)
08002 Barcelona

ECOLOGIA INTEGRAL: RECONVERTIR-HO TOT

Malgrat que la consciència ecològica creix en el món, podem dir que encara no hi ha voluntat política a les societats ni en els seus governs, ni prou moviment a l’opinió pública per al canvi que necessitem.

Es pot dir que, majoritàriament, continuem essent deutors de la vella visió, la que va causar el problema. Mentre continuem veient el món amb aquella vella visió, no deixarem aquesta còmoda i suïcida actitud de depredar la natura
per un idolatrat supòsit de “creixement econòmic”.

Ho ha dit també la” Laudato Si”: fa falta una “conversió ecològica”. Una conversió que
arribi a ser una veritable “revolució cultural”, matisa el papa Francesc, i proposa com a eix operatiu aquest nou concepte que ha suscitat tan bona acollida, l’”ecologia integral”, ajuntant allò social i allò polític, allò cultural i allò personal, totes les dimensions de la realitat, interrelacionades i articulades.

Des de la nova visió de l’ecologia integral, des dels seus nous supòsits, s’ha de reconvertir tot: la societat, l’economia, el sistema energètic, el sistema de producció, el concepte de desenvolupament, l’educació, els nostres estils de vida, el pensament i fins i tot l’espiritualitat...

Pere Casaldàliga i José María Vigil
(introducció a l’agenda llatinoamericana 2017)

TROBADA

10:00 h. Inscripcions i recollida de documentació
10:30 h. Benvinguda i presentació de la jornada

10:45 h. Ponència:

CONVERSIÓ ECOLÒGICA REVOLUCIÓ CULTURAL

a càrrec de Birgit Weiler
11:45 h. Descans
12:15 h. Continuació de la ponència i col·loqui
13:00 h. Celebració de l’Eucaristia
14:00 h. Dinar
16:00 h. Música del Salvador pel grup Romance
16:30 h. Ponència:
UN PLANETA QUE NECESSITA CURES
a càrrec de Sergi Nuss
de l’Associació de Naturalistes de Girona
Diàleg
18:30 h. Comiat
 

BIRGIT WEILER
Nascuda a Alemanya, pertany a la congregació de les Germanes Missioneres Mèdiques.
Llicenciada en teologia, ha treballat en barris marginals de Venezuela i Perú.
En la seva vida personal hi ha una característica notable: el seu treball per la protecció del medi ambient i per la pau.
És investigadora i activista pels drets humans i ambientals. Referent per al Consell Episcopal Llatinoamericà en l’àrea ecològica.
Actualment treballa a Perú, a la Universitat Antonio Augusto Montoya dels jesuïtes i
col·labora amb el vicariat de Jaen (Perú) especialment en l’àrea de l’Amazonia.
Aquesta combinació poble-acadèmia és gairebé genètica, forma part d’ella.
 

SERGI NUSS
Doctor i professor associat, a temps parcial, del Departament de geografia del Departament de Geografia de la Universitat de Girona.
Membre de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) que és una organització no governamental i ecologista que des de l’any 1981 actua a les comarques gironines.
L’ANG té com a missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal de protegir el medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental.

NOTES:
INSCRIPCIÓ en el moment de l’arribada.
Aportació recomanada: 5 euros.
Hi haurà parades amb llibres i materials.
Les entitats que ho desitgin podran disposar de l’espai per exposar i vendre, demanant-ho a l’organització.
DINAR:
Import per persona: 10 euros.
Per reservar el vostre dinar trucar a:
93  425 40 15 (contestador automàtic)
o bé enviar un correu electrònic a:
araguaia@pangea.org
Indiqueu el vostre nom i el nombre de dinars que voleu reservar.
El termini per a reservar acaba el diumenge 26 de març. (pagament a l’arribada).

 

Consulta el tríptic de la trobada

 

Més informació:
araguaia@pangea.org
tel. 93 317 61 77
(dijous de 18 a 20)

 

13/02/2017

DIJOUS 16 de FEBRER a les 19h: SALA PERE CASALDÀLIGA

Pàgines