Campanyes

Campanyes

Una de les activitats més importants que realitzem cada any a l'Associació ARAGUAIA, és l'elaboració i presentació d'una campanya de sensibilització sobre algun dels temes de les causes d'en Pere Casaldàliga.

En les campanyes i trobades que fem hem volgut que fossin persones, veus autoritzades i representatives dels moviments populars i/o eclesials d’aquells països, les que ens poguessin fer conèixer llurs  processos històrics, dificultats i possibilitats de futur.  Al mateix temps no hem volgut deixar de cercar el paral·lelisme entre les situacions d’injustícia que es donen  allà i les que es donen entre nosaltres i sempre hem analitzat les diferents situacions des de les dues vessants: la realitat d’aquí i la d’allà, tot intentant veure quines són les causes que les provoquen i quin ha de ser el nostre compromís per a combatre-les.

Les persones que venen cada any per a la campanya contacten amb grups i persones d’aquí que tenen una problemàtica semblant a la seva o treballen en el mateix camp.